Kult Matki Bożej wśród chrześcijan od samego początku przejawiał się w różnorodnych formach pobożności, jakie Kościół w granicach zdrowej i prawdziwej nauki zatwierdził, stosownie do warunków czasu i miejsca oraz charakteru i umysłowości wiernych.

Różnorodność tych form pobożności w kulcie publicznym i prywatnym spotykamy już od samego początku dziejów figury Matki Bożej Ropczyckiej, umieszczonej na początku w kapliczce w pniu drzewa, a potem od końca XVII w. w kościele Imienia Maryi. Urzędowym potwierdzeniem rozwijającego się szybko kultu Matki Bożej, jest wymowna wzmianka w aktach wizytacji biskupiej z 1721 r. Sprawozdanie podaje, że w kościele Nawiedzenia NMP, znajduje się "Imago miraculosa" - cudowny wizerunek Maryi. Z podobnym stwierdzeniem spotykamy się kilkadziesiąt lat później w 1776 r., gdy w aktach zapisano, że kościół posiada "statuę Matki Boskiej słynącą wielkimi łaskami".

Materiałów źródłowych na potwierdzenie tego kultu z ubiegłych wieków pozostało niewiele. Prawie wszystko zniszczył czas i klęski żywiołowe, ale u mieszkańców ropczyckiej parafii i okolicznych wiosek, pozostało do dziś żywe przekonanie, że kościół Imienia Maryi jest miejscem szczególnego działania Matki Bożej, a modlący się przed łaskami słynącą figurą otrzymywali wiele dobrodziejstw. Świadectwa tych łask z ostatnich dziesiątków lat zostały zachowane. Bogactwo sposobów oddawania czci Matce Bożej Ropczyckiej przejawia się m.in. w następujących formach: uroczystościach odpustowych, nieustającej środowej nowennie, różnych nabożeństwach stanowych i maryjnych, prośbach i dziękczynieniach oraz składanych wotach.

Msza Święta na żywo

Transmisja na żywo

Święta

Piątek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana Kapistrana, prezb. albo wsp. św. Józefa Bilczewskiego, biskupa