Biedronki

 

O OCHRONCE

Ochronka Sióstr Służebniczek Przedszkole Publiczne w Ropczycach ponowiło swa działalność w obecnym budynku przy ul. Świętej Barbary 2 we wrześniu 1990 roku. Jest przedszkolem katolickim wychowującym w duchu bł. Edmunda Bojanowskiego, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Bł. Edmund ułożył własny plan wychowawczy dla Ochronek. Słusznie myślał, że człowiek za młodu najpierw się bawi, potem się uczy, potem pracuje do końca swoich dni, a na ostatek zdaje rachunek z całego swego życia. Według tego wzoru postanowił ułożyć plan dzienny oraz tygodniowy zajęć w ochronkach.

Według Niego najważniejszym celem wychowania jest:, „Aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi…"

Tak sformułowany cel przez bł. Edmunda Bojanowskiego uwzględniał wszechstronny rozwój człowieka, zaś taki styl wychowania zawierał zarówno elementy boskie jak i ludzkie.

Swą koncepcją pedagogiczną wyprzedził dzisiejsze spojrzenie na człowieka i jego integralne wychowanie, pozostawiając nam wskazania, które są wciąż aktualne w pracy z dziećmi.  

Ochronki są przedszkolami z właściwą sobie specyfiką, która wynika z misji i posłannictwa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek określonych przez Założyciela bł. E. Bojanowskiego.  

Taki też program wychowania realizujemy w naszej Ochronce, gdzie pod opieką sióstr przebywa w dwóch grupach 50 dzieci. Dzieci przebywają w dwóch grupach- „Biedronki”/zerówka/ i Motylki

 

Kadrę Ochronki tworzą siostry:

-s. mgr Jolanta Kuligowska/ dyrektor i nauczyciel/

-s. lic. Maria Płatek /nauczyciel/

-s. lic Joanna Bochnak /nauczyciel/

Intendentka:

s. lic. Kazimiera – Maria Kłusek

Szefowa kuchni:

-s. Donuela -Elżbieta Markiewicz

Oraz panie

p. Jadwiga Nowak i p. Urszula Polek.  

 

Motylki

Biedronki

Powrót

Powrót

Powrót

Powrót

Msza Święta na żywo

Transmisja na żywo

Święta

Piątek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana Kapistrana, prezb. albo wsp. św. Józefa Bilczewskiego, biskupa