Biedronki

 

O OCHRONCE

Ochronka Sióstr Służebniczek Przedszkole Publiczne w Ropczycach ponowiło swa działalność w obecnym budynku przy ul. Świętej Barbary 2 we wrześniu 1990 roku. Jest przedszkolem katolickim wychowującym w duchu bł. Edmunda Bojanowskiego, Założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.

Bł. Edmund ułożył własny plan wychowawczy dla Ochronek. Słusznie myślał, że człowiek za młodu najpierw się bawi, potem się uczy, potem pracuje do końca swoich dni, a na ostatek zdaje rachunek z całego swego życia. Według tego wzoru postanowił ułożyć plan dzienny oraz tygodniowy zajęć w ochronkach.

Według Niego najważniejszym celem wychowania jest:, „Aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi…"

Tak sformułowany cel przez bł. Edmunda Bojanowskiego uwzględniał wszechstronny rozwój człowieka, zaś taki styl wychowania zawierał zarówno elementy boskie jak i ludzkie.

Swą koncepcją pedagogiczną wyprzedził dzisiejsze spojrzenie na człowieka i jego integralne wychowanie, pozostawiając nam wskazania, które są wciąż aktualne w pracy z dziećmi.  

Ochronki są przedszkolami z właściwą sobie specyfiką, która wynika z misji i posłannictwa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek określonych przez Założyciela bł. E. Bojanowskiego.  

Taki też program wychowania realizujemy w naszej Ochronce, gdzie pod opieką sióstr przebywa w dwóch grupach 50 dzieci. Dzieci przebywają w dwóch grupach- „Biedronki”/zerówka/ i Motylki

 

Kadrę Ochronki tworzą siostry:

-s. mgr Jolanta Kuligowska/ dyrektor i nauczyciel/

-s. lic. Maria Płatek /nauczyciel/

-s. lic Joanna Bochnak /nauczyciel/

Intendentka:

s. lic. Kazimiera – Maria Kłusek

Szefowa kuchni:

-s. Donuela -Elżbieta Markiewicz

Oraz panie

p. Jadwiga Nowak i p. Urszula Polek.  

 

Motylki

Biedronki

Koncepcja pracy Ochronki Sióstr Służebniczek Przedszkola Publicznego w Ropczycach

św. Mikołaj w Ochronce

Powrót

Przedstawienie pt. O serdecznie dobrym człowieku- bł. Edmundzie Bojanowskim. 2011

Powrót

Dzień Anioła Stróża

Powrót

Między Przedszkolne Zawody Sportowe o Puchar bł. Edmunda Bojanowskiego czerwiec 2012

Powrót

 

Zegar

Święta

Poniedziałek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni