Katechezy Przedmałżeńskie

Katechezy organizowane są corocznie w okresie Wielkiego Postu i Adwentu, informacje o terminie odbywania się katechez zamieszczane są na stronie internetowej parafii, w gablocie parafialnej oraz podczas Mszy Świętych poprzedzających rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu oraz Adwentu.

 

Na katechezę przedmałżeńską zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe oraz narzeczonych przygotowujących się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.

 

Najbliższe Katechezy rozpoczną się w Adwencie (bliżej terminu podamy datę)

 

Na katechezy nie trzeba zapisywać się wcześniej – wystarczy przyjść w terminie rozpoczęcia.

Na zakończenie katechez przedmałżeńskich każdy uczestnik otrzymuje indywidualne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

 

Zagadnienia omawiane podczas katechezy:

 

·       Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże.

·       Człowiek – kim jestem? Cel i sens życia.

·       Wzór kobiety i mężczyzny w Biblii.

·       Kobiecość i męskość.

·       Prawne przeszkody do zawarcia małżeństwa.

·       Miłość, Małżeństwo - Narzeczeństwo – przeżytek czy konieczność?

·       Etyka katolicka.

·       Seksualność. Prokreacja.

·       Kościół mówi NIE antykoncepcji i wszystkim sztucznym manipulacjom

      w dziedzinie poczęcia.

·       Metody rozpoznawania płodności a antykoncepcja.

·       Duchowość małżeńska.

·       Komunikacja w małżeństwie, konflikty.

 

Uwaga!

Osoby przygotowujące się do Sakramentu Małżeństwa obok rozmowy z duszpasterzem  w Kancelarii Parafialnej, zobowiązani  są do uczestnictwa  w Katechezie przedmałżeńskiej oraz Katechezie  przedślubnej.

Msza Święta na żywo

Transmisja na żywo

Święta

Piątek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana Kapistrana, prezb. albo wsp. św. Józefa Bilczewskiego, biskupa