ADRES

 

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

w Ropczycach

ul. Słowackiego 1

39-100 Ropczyce

tel. 17 221 83 77

tel kom. do ks. dyżurnego 690 652 932

 

 

 

 

KONTO:

Bank Pekao:       17 1240 2669 1111 0010 4201 6365

BS o/Ropczyce:  18 9171 0004 0013 7908 2000 0010


 

Kancelaria Parafialna

 

Czynna:

od wtorku do soboty od 17.00 do 18.00

 

Nieczynna:

poniedziałki, niedziele i święta,

pierwszy czwartek i piątek miesiąca.

Sprawy pogrzebowe prosimy załatwiać

w godzinach pracy kancelarii.


 

WYKAZ DOKUMENTÓW

POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW

I DO KATOLICKIEGO POGRZEBU  

 

1. CHRZEST

- akt urodzenia dziecka,

- dane o rodzicach i chrzestnych,

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,

- zezwolenie na chrzest (od proboszcza własnego i PRAWDZIWEGO zamieszkania) jeśli dziecko nie mieszka na terenie naszej Parafii.


Chrzestni: Według kanonu 874 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, by móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego, należy:

- być wyznaczonym przez rodziców dziecka,

- posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,

- być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji,

nie być ojcem ani matką przyjmującego chrzest,

- być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych. 


Instrukcja Duszpasterska Episkopatu Polski z 1995 roku dodaje:

- ukończony 15 rok życia,

- być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła - nie wolno więc dopuszczać do pełnienia funkcji chrzestnego np. osób żyjących w związku niesakramentalnym czy młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.  

 

2. BIERZMOWANIE

- świadectwo chrztu,

- poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad

- w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu 

 

3. I KOMUNIA

- świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii

- pozwolenie na I Komunię, jeśli dziecko jest z poza parafii

 

 4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

- aktualne, tj. do 3 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu,

- świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma wpisu na świadectwie chrztu),

- dowody osobiste,

- świadectwo katechizacji: z ostatnich klas szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej,

- zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,

- zaświadczenie ukończenia katechezy dla narzeczonych,

- zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,

- jeśli żadne z narzeczonych nie należy do naszej Parafii, należy dołączyć pozwolenie własnego proboszcza (jedengo z narzeczonych).

 

5. POGRZEB KATOLICKI

- akt zgonu z USC,

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie od kapelana szpitala)

- w wypadku, gdy pogrzeb odbywa się poza parafią zmarłego, należy przedstawić zaświadczenie, że zmarły był wierzącym i praktykującym katolikiem i ma prawo do pogrzebu katolickiego. To zaświadczenie wystawia proboszcz zmarłego.


 

 

 

Zegar

Święta

Wtorek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa