ADRES

 

Parafia pw. Przemienienia Pańskiego

w Ropczycach

ul. Słowackiego 1

39-100 Ropczyce

tel. 17 221 83 77

tel kom. do ks. dyżurnego 690 652 932

 

 

 

 

KONTO:

Bank Pekao:       17 1240 2669 1111 0010 4201 6365

BS o/Ropczyce:  18 9171 0004 0013 7908 2000 0010


 

Kancelaria Parafialna

 

Czynna:

od wtorku do soboty od 17.00 do 18.00

 

Nieczynna:

poniedziałki, niedziele i święta,

pierwszy czwartek i piątek miesiąca.

Sprawy pogrzebowe prosimy załatwiać

w godzinach pracy kancelarii.


 

WYKAZ DOKUMENTÓW

POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW

I DO KATOLICKIEGO POGRZEBU  

 

1. CHRZEST

- akt urodzenia dziecka,

- dane o rodzicach i chrzestnych,

- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary,

- zezwolenie na chrzest (od proboszcza własnego i PRAWDZIWEGO zamieszkania) jeśli dziecko nie mieszka na terenie naszej Parafii.


Chrzestni: Według kanonu 874 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, by móc być dopuszczonym do przyjęcia zadania chrzestnego, należy:

- być wyznaczonym przez rodziców dziecka,

- posiadać wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,

- być katolikiem, po I Komunii św., bierzmowanym, prowadzić życie zgodne z wiarą i odpowiadające tej ważnej funkcji,

nie być ojcem ani matką przyjmującego chrzest,

- być wolnym od jakichkolwiek kar kościelnych, zgodnie z prawem wymierzonych czy deklarowanych. 


Instrukcja Duszpasterska Episkopatu Polski z 1995 roku dodaje:

- ukończony 15 rok życia,

- być katolikami wyznającymi swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła - nie wolno więc dopuszczać do pełnienia funkcji chrzestnego np. osób żyjących w związku niesakramentalnym czy młodzieży, która nie uczęszcza na katechizację.  

 

2. BIERZMOWANIE

- świadectwo chrztu,

- poświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej i przygotowaniu do tego sakramentu według obowiązujących zasad

- w przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej i bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu 

 

3. I KOMUNIA

- świadectwo chrztu dziecka, jeśli dziecko jest z poza parafii

- pozwolenie na I Komunię, jeśli dziecko jest z poza parafii

 

 4. SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

- aktualne, tj. do 3 miesięcy wstecz, świadectwa chrztu,

- świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma wpisu na świadectwie chrztu),

- dowody osobiste,

- świadectwo katechizacji: z ostatnich klas szkoły podstawowej i ponadgimnazjalnej,

- zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,

- zaświadczenie ukończenia katechezy dla narzeczonych,

- zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny,

- jeśli żadne z narzeczonych nie należy do naszej Parafii, należy dołączyć pozwolenie własnego proboszcza (jedengo z narzeczonych).

 

5. POGRZEB KATOLICKI

- akt zgonu z USC,

- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (zaświadczenie od kapelana szpitala)

- w wypadku, gdy pogrzeb odbywa się poza parafią zmarłego, należy przedstawić zaświadczenie, że zmarły był wierzącym i praktykującym katolikiem i ma prawo do pogrzebu katolickiego. To zaświadczenie wystawia proboszcz zmarłego.


 

 

 

Zegar

Święta

Poniedziałek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Dzień Powszedni