KOMUNIKAT

          Z przykrością informujemy, że testy wykonane u ks. Stanisława, wikariusza ropczyckiej Fary, potwierdziły infekcję wirusem COVID-19. Tydzień przed zleconymi badaniami profilaktycznie izolował się w swoim mieszkaniu, nie spotykał się z innymi i nie podejmował żadnych posług duszpasterskich. Obecnie Ksiądz został objęty ścisłą kwarantanną.

            Inni księża oraz pracownicy parafialni nie mają objawów zakażenia, dlatego posługa duszpasterska nie ulega zmianie. Kościół jest wietrzony i dezynfekowany na bieżąco. Kancelaria Parafialna pracuje bez zakłóceń. Prosimy jednak sprawy kancelaryjne, w miarę możliwości, załatwiać zdalnie [tel.: 690 652 930 lub 17 221 83 77 (w godz. 17.00 – 18.00), e-mail – ropczycefara@gmail.com ].

            Prosimy wszystkich o zachowanie ostrożności i zasad sanitarnych, a także zachęcamy do udziału w Mszach Świętych i nabożeństwach z mniejszą liczbą wiernych.

Wszystkie Msze Święte i nabożeństwa są transmitowane na żywo przez Internet oraz Katolickie Radio Via z Rzeszowa (w piątek o 18.00).

Przepraszamy za utrudnienia, prosimy o zrozumienie, wzajemną życzliwość i modlitwę. Mamy nadzieję, że wspólne z Łaską Bożą pokonamy zagrożenia i trudności. Wszystkich zawierzamy niezawodnemu wstawiennictwu Matki Bożej: „Maryjo, ropczycka Królowo Rodzin, módl się za nami!”.

Księża i Moderatorzy Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego
w Ropczycach

Szczęść Boże!

Transmisja Mszy Świętej Radio Via

Każdy piątek, godz. 18:00

103,8 FM lub http://radiovia.com.pl/sluchaj

Zapraszamy do łączności duchowej z naszą Parafią

Powrót

Kancelaria Parafialna pracuje w trybie zdalnym.

Więcej informacji w zakładce "Kancelaria" po lewej stronie.

Uczniowie LO w Ropczycach zadają Papieżowi kilka pytań :)

(kliknij w obrazek lub link)

https://youtu.be/tEMv6SKMyYE

Niedziela: 10:30

Dni powszednie: środa i czwartek, godz. 18:00 (z Nowenną)

TelNet (pewniejszy):

http://hls.r-ce.pl/player/?stream=fararop

Informujemy, że istnieje możliwość przekazywania ofiar za pomocą przelewu na rachunek bankowy naszej Parafii:

BS o/Ropczyce: 18 9171 0004 0013 7908 2000 0010

Terminy uroczystości rodzinnych związanych z Pierwszą Spowiedzią, Komunią Świętą, Bierzmowaniem czy Błogosławieństwem Sakramentu Małżeństwa w warunkach stanu epidemicznego podajemy w zakładce OGŁOSZENIA.  

Powrót

Powrót

Powrót

 
Jak dobrze przeżyć zbliżające
się Święta Wielkanocne ?
 
Słowo ks. dra Stanisława Mazura 
Proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach.
 
 

https://youtu.be/oKwjskKakcU

 
 

DRODZY PARAFIANIE I GOŚCIE ROPCZYCKIEJ FARY!


W czasie Mszy Świętych, nabożeństw i korzystania ze spowiedzi świętej, w kościele może jednocześnie przebywać nie więcej, niż  5 osób.

Podobnie, jak w urzędach,  instytucjach publicznych i sklepach, po wyjściu jednej z 5 osób, może do kościoła wejść następna osoba (prosimy wchodzić pojedynczo, zachowując przepisane odległości).

Odnośnie bezpieczeństwa korzystania ze Spowiedzi Świętej, obok rozporządzeń władz państwowych, obowiązują także rygorystyczne zarządzenia Stolicy Apostolskiej (zgłoszenia telefoniczne, maski ochronne, dezynfekcje itp.).

 

Wszystkie Msze Święte, Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale
będą odprawiane przez samych księży bez udziału wiernych
.
Prosimy łączyć się z celebrującym księdzem duchowo, przez organizowanie nabożeństw i modlitw w domu.

 

Zamówione Msze Święte, będą odprawiane na bieżąco,
w wyznaczonych godzinach jednak bez udziału wiernych. Prosimy łączyć się z celebrującym księdzem duchowo. Ostatecznie, na wyznaczonej Mszy Świętej może być obecnych najwyżej 1 – 2 osób z Rodziny, której Msza dotyczy.

Ks. Stanisław Mazur, Proboszcz

ROPCZYCKIE EPIDEMIE

W styczniu ubiegłego roku, we wspomnienie św. Sebastiana Męczennika wspominaliśmy, że nasi Praojcowie mieli szczególny kult do św. Sebastiana, męczennika, skoro wśród dwóch  bocznych ołtarzy w ropczyckim Sanktuarium, jeden poświęcili temu męczennikowi z III wieku. Skąd się to wzięło, że św. Sebastian trafił do Ropczyc? Okazuje się że św. Sebastian jest patronem ratującym od śmiercionośnych chorób zakaźnych, czyli epidemii. Ołtarz św. Sebastiana w ropczyckim Sanktuarium powstał w XIX wieku, kiedy Ropczycką Ziemię nawiedzały epidemie dziesiątkujące świat, Europę i naszą Ojczyznę.

Mój Drogi Poprzednik, ks. prałat Józef Cieśla w krótkim opracowaniu zaznacza, że na Ziemi Ropczyckiej najbardziej tragicznym okresem XIX wieku były lata 1831-1876, kiedy w wyniku epidemii cholery i czerwonki zmarło 20% ludności Ropczyc, szczególnie dzieci. Np. w Wolicy Piaskowej, w 1848 roku na cholerę wymarli wszyscy mieszkańcy wsi. Na cmentarzach cholerycznych w Witkowicach pochowano ok. 100 osób, w Chechłach ok. 150 osób, na tzw. Szubienicach (między Ropczycami a Czekajem) ok. 200 osób. Trzeba zaznaczyć, że 100 lat temu Ropczyce liczyły ok. 2000 ludności.

Według tradycji, przerwanie tych epidemii nasi Ojcowie zawdzięczali  świętej Barbarze, która między trzema drzewami wiśni, ukazała się bogatemu mieszczaninowi i kazała wykopać studnię w pobliżu drewnianego kościoła św. Barbary w Ropczycach. „Kop, w tym miejscu – powiedziała – aż wytryśnie woda”. Do tej wody św. Barbara wlała trzymaną w ręku czarę łez z płaczu nad niedolą mieszkańców ropczyckiej ziemi (istnieje pieśń z XIX wieku, która o tym opowiada).

 

W Polsce - jak piszą państwo Krystyna i Władysław Tabasz, w książce pt. „Cmentarze i cmentarzyska w obrębie Ziemi Ropczyckiej” – „pierwsze przypadki hiszpanki pojawiły się we Lwowie, w lipcu 1918 r.. W połowie września choroba dotarła do Krakowa, a w październiku do Warszawy. Po pierwszej fali epidemii nadeszła druga, o cięższym przebiegu”.

Świadkami tych wydarzeń są tzw. choleryczne krzyże, kapliczki, cmentarze i studnia św. Barbary przy ulicy nazwanej Jej imieniem. W Wielopolu Skrzyńskim na tzw. „Emaus” odbywa się procesja do jednego z cmentarzy, gdzie przy dźwięku tureckiego bębna, przywiezionego z „Odsieczy Wiedeńskiej” wierni śpiewają pieśni i litanię do św. Rozalii, chroniącej  od zarazy i morowego powietrza.

Z badań przeprowadzonych przez p. dra Jerzego Fiericha w okresie międzywojennym, opisanych w książce pt. „Przeszłość wsi Powiatu Ropczyckiego”, wydanej w Ropczycach w 1936 r., wynika, że mieszkańcy Ziemi Ropczyckiej nadejście kilku epidemii (np. w połowie XIX wieku) kojarzyli z ciężkimi, społecznymi grzechami ludności, głównie z karą Bożą za tzw. rabację, w której chłopi z naszych stron niemiłosiernie mordowali ziemskich włościan i księży. Od grzechu pierworodnego, który przyniósł śmierć i cierpienie, ludzie często pytali, co chce Pan Bóg powiedzieć przez dramatyczne wydarzenia. W dzisiejszej Ewangelii Apostołowie, widząc niewidomego od urodzenia, pytali: „Panie, kto zgrzeszył? On sam, czy jego rodzice, że urodził się niewidomy”?

W naszej trosce o ustanie epidemii koronawirusa wykażmy wszechstronną modlitwę i działanie.  Oprócz zachowania ostrożności, dyscypliny i higieny, pamiętajmy też o tym, że Pan Bóg może się o coś upomina (zwłaszcza w Wielkim Poście! Tydzień temu Francuzi na ulicy, jak dzieci płakali: „Co teraz będziemy pili, gdzie będziemy się bawić”. Gdyby nie stan epidemii pewnie i u nas byłoby wiele nadużyć czasu pokutnego).

W profilaktyce przeciw zarazie nie zapominajmy o sprawdzonych przez naszych Praojców nabożeństwach i modlitwach do Matki Bożej Ropczyckiej, św. Sebastiana Męczennika, św. Barbary i św. Rozalii – odwiecznych orędowników w zagrożeniach chorób epidemicznych. Przypominamy też o trwającym od przeszło roku zaproszeniu do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin na Msze Świętą i Nowennę o Uzdrowienie przez wstawiennictwo św. Sebastiana Męczennika, św. Sebastiana Pelczara i bł. Karoliny Kózki odprawianej w Sanktuarium 19 dnia każdego miesiąca. Zachęcam do częstej modlitwy do św. Barbary, która przy studni uratowała nasze miasto od epidemii w połowie XIX wieku, św. Rozalii chroniącej od chorób epidemicznych czy św. Rity, patronki od spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych. 

 

Ks. Stanisław Mazur, Ropczycka Fara, proboszcz.

 

Modlitwa do św. Barbary

Niech nam wyprosi Twoje miłosierdzie, wszechmogqcy Boże, święta Barbara, panna i męczennica, która Tobie zawsze się podobała tak ze względu na czystość życia, jak również na wyznanie wiary w obliczu śmierci, abyś nam odpuścił grzechy nasze i udzielił łask, o które Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Święta Barbaro, panno i męczennico, która tak bardzo ukochałaś niewinne życie, racz nam wyjednać u Oblubieńca Twego, Jezusa Chrystusa, czystość duszy.

Patronko konających, serdecznie cię proszę, uproś mi w godzinie śmierci mojej doskonały żal za grzechy i głęboką ufność w miłosierdzie Boże. Niech bez pojednania się z Bogiem nie schodzę z tego świata, ale rozgrzeszony i pokrzepiony Ciałem i Krwią Jezusa Chrystusa otrzymam ojcowskie przebaczenie i wiekuiste życie wśród świętych w niebie. Amen.

 

 

LITANIA DO ŚWIĘTEJ BARBARY

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison! Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas! Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami! Synu Odkupicielu świata Boże! Duchu Święty Boże! Święta Maryjo, módl się za nami! Święta Barbaro Święta Barbaro, panno i męczennico Święta Barbaro, oblubienico Chrystusowa Święta Barbaro, bezbożnego ojca pobożna córko Święta Barbaro, różo między cierniem bałwochwalstwa Święta Barbaro, ozdobo swojego narodu Święta Barbaro, wyznawczyni i chwało Krzyża świętego Święta Barbaro, wielka czcicielko Najświętszego Sakramentu Święta Barbaro, szafarko Niebieskiego Pokarmu Święta Barbaro, patronko umierających Święta Barbaro, we własnym domu prześladowana Święta Barbaro, w odosobnieniu z Bogiem przestająca Święta Barbaro, przez własnego ojca zamordowana Święta Barbaro, nad złem i przemocą tryumfująca Święta Barbaro, pełna Bożego pokoju Święta Barbaro, opiekunko ubogich Święta Barbaro, przed wieczną karą chroniąca Święta Barbaro, kielich zbawienia niosąca Święta Barbaro, przewodniczko w drodze do nieba Święta Barbaro, nadziejo grzeszników Święta Barbaro, wspomożycielko konających Święta Barbaro, na sądzie ostatecznym patronko Święta Barbaro, zawsze wierna Bogu Święta Barbaro, w cierpieniach czyśćcowych ochłodę niosąca Święta Barbaro, w wiecznej chwale królująca Abyśmy od wszelkiego zła uwolnieni byli, przyczyń się za nami! Aby w rodzinach naszych zgoda panowała Abyśmy od nagłej a niespodziewanej śmierci zachowani zostali Abyśmy bez pojednania z Bogiem z tego świata nie zeszli Abyśmy ulgi w cierpieniach doznawali Abyśmy zbawienną cierpliwość w utrapieniach zachowali Abyśmy łaskę wytrwania ostatecznego otrzymali Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przyjść mogła Abyś nam zbawienie wieczne wyprosić mogła Przez zasługi twoje, przyczyń się za nami! Przez okrutne męczeństwo twoje Przez bohaterską śmierć twoją Przez chwałę twoją Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie! Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami! K. Módl się za nami, święta Barbaro!

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się! Panie, niech wstawiennictwo świętej Barbary, dziewicy i męczennicy, broni nas od wszelkich przeciwności i wyjedna nam przy końcu życia łaskę prawdziwej pokuty, szczerej spowiedzi i przyjęcie Najświętszego Sakramentu Ciała i Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Msza Święta na żywo

Transmisja na żywo

Święta

Piątek, XXIX Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Jana Kapistrana, prezb. albo wsp. św. Józefa Bilczewskiego, biskupa